Category: Lyrics

Appi Tappi Song Lyrics in Kannada ಬಾನಿನಾಲೆ ಹೆಗೆಕೆ ನಿಂಟೆ ನೆನೆ ಮೆಘಾ ಮೆಲಿಂಡಾ ಒಂಬತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನಾ…

Last Bench Song Lyrics in Kannada ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟೀ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಧೆ ಹಾವಳಿ ಯಾರ್ನೆನ್ ಕೇಳೋದು ಕುರ್ಚಿ…