Page 2 of 3

Appi Tappi Song Lyrics – Rajaratha Movie

Appi Tappi Song Lyrics in Kannada

ಬಾನಿನಾಲೆ
ಹೆಗೆಕೆ ನಿಂಟೆ ನೆನೆ ಮೆಘಾ
ಮೆಲಿಂಡಾ ಒಂಬತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ
ನನ್ನಾ ಮೌನಾಡಲೆ
ಮಾತು ಕೆಲಿಸೆಡ್
ನೀನೆನೊ ಹೀಜ್
ಒಂಡೆ ಮಾಥಿನಾಲೆ ಯಲ್ಲವನ್ ಹೆಲ್ಬಲ್ಲೇ
ಬೆರೆನೋ ಕೆಲಿಡಾಗಾ
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಲುವೆನೋ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಇಂದೂ

ಆಪಿ ಥಪ್ಪಿ ಮಾಥು ಮ್ಯಾಥಲ್ಲೇ
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು

ತಂಪು ಗಲ್ಲಿ ಹೀಜ್ ಬಿಸಿಕಂದೂ ತನ್ನಾನೆ
ಪಿಸು ಮಾಥಿನಾಲಿ ಮಾದಿದಾಗಾ ಬನ್ನನೇ
ನಾನು ಕಡು ಮುಚ್ಚಿ ನಾಡಿಡಾಗಾ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕನ್ನಾ ರಿಪೀ ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಯಲು ಮೆಲೆನೆ
ಹೆಲ್ ಎನ್ಯುಟಿವ್ ನಿನ್ನಾ ಕಣ್ಣುಗ್ಲೌ
ನನ್ನಾ ಕಲ್ಪನೇಯಾ ಹಸ್ ಸನ್ನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು
ಕನಸುನು ನಿಜೆವೆನ್ ಎಂಡ್ಟು ಗೊಟಿರಡೆ
ಎಟು ಹೆಲಾರೆ ಹೆಲ್ಯು ನೀನೆ ನಾನ್ನಾ ಹ್ಯಾಥೀರಾ ಬಾಂಡು

ಆಪಿ ತಪಿ ಮಾಥು ಮಾಥಲ್ಲೇ
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು

ಹೋವಿನಾಂದ ಹೋಲುವಂತ
ನಿನ್ನ ಮಂದಹಾಸಸವನು ಕಂಡ
ದುಂಬಿ ಇಂಡಿ ಗೊರಾವಿರು
ನಿನ್ನಾ ನಾಗೇ ಕಂಡಾ
ಔ ಡಂಬಿಗಲು
ಆಡು ಮಕರಂದ ಎಂಡ್ಯು ನಂಬಿದವು
ದುಂಬಿಯಾ ದಲೈಗೆ ಸಿಲುಕುವಾ ಮುನ್ನಾ
ನಿನ್ನನ್ನು ತುಟಿ ಆಂಚಿನಂದ ನಾನಾ
ಕೆನ್ನೆಜ್ ಬನ್ನವಿಟ್ಟು ನೋಡು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡು
ಇನ್ನೂ ಕನೈಸೇಡ್
ಮ್ಯಾಥೇಕ್ ಈಗಾ
ನೋಡು ಹೆಲ್ಯುಥೈಡ್ ಕನ್ನಿನಾ ಬಿಂದು
ಪ್ರೀತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಟು

ಬಾನಿನಾಲೆ ಹೇಗೆಕೆ ನಿಂಟೆ ನೀನು ಮೇಘಾ
ಮೆಲಿಂಡಾ ಒಂಬತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ
ಹಮ್ ಹ್ಯಾಮ್

If you’d like to watch Rajaratha movie online on your smartphone, it is available on Zee5. Xiometry has a nice article telling about the features of Zee5 & other top streaming services of India. You can check that if you want.

Click here to know where to watch :

 

 

 

Maathado Taareya Song Lyrics – Ambi Ning Vaayassaytho Movie

Maathado Taareya in English

Maathado taareya kanda haage
Beladingalu kaiyyali sikka haage
Naanyaaru embude maretha haage
Minchondu mellage muttida haage

Ninna kanna banna raathri haage
Alle nanna bimba chandira
Ninna muddu muddu haalu galla
Naajookaada nesara
Pisu pisu pisu maathinalli
Kanna reppe eno helide
Gusu gusu gusu premadalli
Jaaridanthe jeevave

Maathado taareya kanda haage
Beladingalu kaiyyali sikka haage
Haguraada gaalige indu
Olugoda gopuradante
Ee nanna hareya aagide

Siri gowri jeeva thaledu
Nanagaagi therindilidu
Bandanthe baasa aagide

Maathu yeko mounavannu hottukondide
Motta modalu heege naanu aade aade
Pisu pisu pisu maathinalli
Kanna reppe eno helide
Gusu gusu gusu premadalli
Jaaridanthe jeevave

Nadhi haage nanna hejje
Laya meeri hoguvaaga
Naa hogo daari marethenu
Baanaadi rekke saddu
Nudidanthe ninna hesaru
Anuraagi naanu aadenu
Kaalavella khaali aada haage aagide
Neene nanna thumbi hode hode

Pisu pisu pisu maathinalli
Kanna reppe eno helide
Gusu gusu gusu premadalli
Jaaridanthe jeevave

Maathado taareya kanda haage
Beladingalu kaiyyali sikka haage

Click here for the details of :

 

Geleya Enale Song Lyrics – Mass Leader Movie

Geleya Enale Song From Mass Leader Movie. This song Is sung by Chetan Gandharva, Shreya Ghoshal and Lyricists is Kaviraj. Music Composed by Veer Samarth and Directed by Narasimha.

 • Track: Geleya Enale
 • Singers: Chetan Gandharva, Shreya Ghoshal
 • Music: Veer Samarth
 • Lyricists: Kaviraj

Geleya Enale Song Lyrics In Kannada

ಗೆಲೆಯಾ ಎನೇಲ್ ಇಯಾನಿಯಾ ಎನಾಲೆ
ಎನೆ ಅನಾಲಿ ಅಟಕು ಮೈಗೈಲ್
ನಿಂಗಲೆಡ್ ಹೋಂಡುವ ಹೋಳಿಕೆ
ನಾಂಗಿಂತಲು ನಿನ್ನೆಲ್ ನಂಬೈಕೆ
ನಿನ್ನೊಲು ನಾ
ನಿಂಗಾಗಿ ನಾ
ನಿನಿಂದಾಲೆ ಎಲುವು ನುತಾನ
ನೀನೆ ಕಾನೋ ನಣ್ಣ ಚೆಥಾನಾ ..

ಗೆಲೆಯಾ ಎನೇಲ್ ಇಯಾನಿಯಾ ಎನಾಲೆ
ಎನೆ ಅನಾಲಿ ಅಟಕು ಮೈಗೈಲ್

ನಾ ಕಾಲಿ ಹೇಲೆ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾಲೆ
ಚಿತ್ತಾರವ ಗೀಚುವ ಮಾಯಗರಾರಾ

ಯಾವ್ ಜನ್ಮದಾ ಪುನ್ಯ್ಯೋ ಕನೇ ನಾನು
ಈ ಜೀವಾಕೆ ಪ್ಯಾರಿಚಾಯ ಆಡೆ ನೀನು
ನಾ ಪೂಜಿಸೋ ದೆಹತ್ ನೀನೆ ಇನು ..

ಗೆಲಾತಿ ಎನೇಲ್ ಒದಾಥಿ ಎನೇಲ್
ಎನೆ ಅನಾಲಿ, ಅಡಕು ಮೈಗೈಲ್ ..
ನೀನೇ ನಾನ ಸ್ವಂತ
ಎನುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ
ಸಂತೋಷ್ವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ
ಜನರಿದ್ರುರು ಸೂತಾಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ
ನೀನಿಲ್ಲಾಡ್ ಹೋಡೇರ್ ನಾನು ಒಂಟಿ
ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವು ಅಗಲಿ ನಾಮ ಬೆಟ್ಟಿ ..

ಗೆಲಾತಿ ಎನೇಲ್ ಒದಾಥಿ ಎನೇಲ್
ಎನೆ ಅನಾಲಿ, ಅಡಕು ಮೈಗೈಲ್ ..
ನಿಂಗಲೆಡ್ ಹೋಂಡುವ ಹೋಳಿಕೆ
ನಾಂಗಿಂತಲು ನಿನ್ನೆಲ್ ನಂಬೈಕೆ
ನಿನ್ನೊಲು ನಾ
ನಿಂಗಾಗಿ ನಾ
ನಿನಿಂದಾಲೆ ಎಲುವು ನುತಾನ
ನೀನೆ ಕಾನೋ ನಣ್ಣ ಚೆಥಾನಾ

Geleya Enale Song Lyrics In English

Geleya enale iniya enale
Ene anali adaku migile
Ningellide honduva holike
Nanginthalu ninnale nambike
Ninnolu naa
Ningaagi naa
Ninnindale ellavu nuthana
Neene kano nannaya chethana..

Geleya enale iniya enale
Ene anali adaku migile

Naa kaali haale
Nee nanna mele
Chittarava geechuva maayagaara

Yaav janmada punyavo kaane naanu
Ee jeevake parichaya ade neenu
Naa poojiso devathe neene innu..

Gelathi enale Odathi enale
Ene anali, Adaku migile..
Nee nanna swantha
Enuvantha swaartha
Santhoshava needide baari baari
Janariddaroo sutthalu koti koti
Neenillade hodare naanu onti
Prathi nithyavu agali namma beti..

Gelathi enale Odathi enale
Ene anali, Adaku migile..
Ningellide honduva holike
Nanginthalu ninnale nambike
Ninnolu naa
Ningaagi naa
Ninnindale ellavu nuthana
Neene kano nannaya chethana

Also, Read about movie download websites:

 

Ondondo Saari Song Lyrics – Srikanta Movie

Ondondo Saari Song From Srikanta Movie. Music composed by B.Ajneesh Loknath and Lyricist is Krishnegowdru. This Song is Sung by Karthik, Shipa Srikanth. Movie Directed by Manju Swara.

 • Song: Ondondsari
 • Cast: Dr. Shivaraj Kumar, Chandini Sreedharan
 • Musician: B Ajaneesh Lokanath
 • Lyricist: Krishnegowdru
 • Singers: Karthik, Shipa Srikanth

Ondondo Saari Song Lyrics In Kannada

ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೇನ್
ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಡ್ಡಂಗೇನ್
ಆಕಾಶೇನ್ ಆಂಗೈಮೇಲ್,
ತಂಡಿದ್ಥೇನ್ …
ಗಂಡೂ ಆಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೈನ್
ಪ್ರೆತಿ ಆಂಡ್ರೆ ಟಾಂಥೇನ್
ಬ್ಯಾಂಡೆ ಯಾದ್ರು ಬೆನ್ನೆ ಯಾಂತ್,
ಕರಾಘೋಥೇನ್ …
ನಾನೇಜ್ ಇಡೆನಾಥೊ ಕಾನೆ
ಮನೇಸ್ ಕಲ್ಡೋಘಿಡಿ
ಹೆರಾಂಗ್ ನನೋಲೊಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ
ಒಂಬತ್ತು ಜಪಾವಗಿಧೇ …
ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೇನ್
ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಡ್ಡಂಗೇನ್
ಆಕಾಶೇನ್ ಆಂಗೈಮೇಲ್,
ತಂಡಿದ್ಥೇನ್ …
ಪ್ರೆತಿ ಇಂಡಲ್ ಥೇನ್
ಆ ಮಾಡಾ ಕರಾಗಿ ಮಾಲಿಯು ಸುರಿಯೊದು
ಹೌಡಾ …
ಪ್ರೇಮಾ ಇದ್ರೆ ಥಾನೇ
ಆ ಕದಲಾ ಕಡೆಜ್ ಹೋಲಿಯು ಹರೇಯೋದು
ಹ್ಯಾಂಗ …
ಧಂಬಿ ದಂದ ಹುವವ ಕಂದು,
ಶಾರನಾಗೋಧು …
ಈ ಜಿಂಕೆ ಗಂಡೂ ಹಸಿರ ಕಂದು,
ಮರುಲಾಗೋಡು …
ಬಿಸೋ ಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮರೇವ್
ಥೇಲ್ ಬಾಗೋಡು …
ಈ ಕಡಲಾ ನೀರು ಕುನಿದು ಕುನಿದು
ಅಲಿಯಾಯಾಗುಡು …
ಒಂದೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೇನ್
ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಡ್ಡಂಗೇನ್
ಆಕಾಶೇನ್ ಆಂಗೈಮೇಲ್,
ತಂಡಿದ್ಥೇನ್ …
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ
ಓಂದ್ ಸಾವೀರ ವರ್ಷ ಹಯಾಯಾಗರ್ಥಿನಿ
ಹೌಡಾ …
ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಮದದಿ ಯಾಗಿ
ನಿನ್ ನೂರ್ ಮಕಲಾ ಥಾಯಿ-ಆಗ್ರ್ತಿಣಿ
ಹ್ಯಾಂಗ …
ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾರೋನಾ ಬಾ
ಈ ಕಾಮಾನಾ ಬಿಲ್ಲೆ ಜಾರೊ ಗುಂಪ್,
ಜಾರೊನಾ ಬಾ …
ಕಾಡು ಕನೈವ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ಓಡಾಡುವಾ
ಈ ಪ್ರೆಥಿ ಯಾಲೆ ಮುಲುಗಿ ಎಡ್ಡು,
ಈಜಾದ್ವಾವಾ …
ಹೆನು ಆಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೈನ್
ವಾಯಾಸಿಗ್ ಬಾರ್ತಿಂಡ್-ಹ್ಯಾಂಗಿನೀ
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎನಿ ಹಾಕೋಧ್
ಸಹಾ ತಾನೇ …
ಪ್ರೆತಿ ಆಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೈನ್
ಎರಾಡು ಜೀವ ಒಂಡೆನ್
ಭೂಮಿ ತುಗೊ ಇನು ಮುಂಡೆ
ನಾನು ನೀನೆ …
ನಾನೇಜ್ ಇಡೆನಾಥೊ ಕಾನೆ
ಮನೇಸ್ ಕಲ್ಡೋಘಿಡಿ
ಹೆರಾಂಗ್ ನನೋಲೊಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ
ಒಂಬತ್ತು ಜಪಾವಗಿಧೇ …

Ondondo Saari Song Lyrics In English

Ondhondh Saari Hingene
Nod Nodtha Iddangene
Aakashane Angaimele,
Tandidthaane…
Gandu Andre Hingene
Preethi Andre Tanthaane
Bande Yaadru Benne Yanthe,
Karaghogthaane…
Nanage Idenaaitho Kaane
Manase Kaledhogidhe
Horage Nannolagella Neene
Ninadhe Japavaagidhe…
Ondhondh Saari Hingene
Nod Nodtha Iddangene
Aakashane Angaimele,
Tandidthaane…
Preethi Indle Thaane
Aa Moda Karagi Maleyu Suriyodhu
Houda…
Prema Idre Thaane
Aa Kadala Kadege Holeyu Hareyodhu
Hanga…
Dhumbi Dandu Huvva Kandu,
Sharanaagodhu…
Ee Jinke Gandu Hasira Kandu,
Marulaagodhu…
Beeso Gaalige Bhaari Marave
Thale Baagodhu…
Ee Kadala Neeru Kunidhu Kunidhu
Aleyaagodhu…
Ondhondh Saari Hingene
Nod Nodtha Iddangene
Aakashane Angaimele,
Tandidthaane…
Surya Chandra Saakshi
Ondh Saavira Varsha Haayaagirthini
Houda…
Naa Muddina Madadhi Yaagi
Nin Nooru Makkala Thaayi-aagirthini
Hanga…
Jodi Hakki Aagi Naavu Haarona Baa
Ee Kaamana Bille Jaaro Gumpe,
Jaarona Baa…
Kaadu Kanive Betta Gudda, Odaaduva
Ee Preethi Yalle Mulugi Eddu,
Eejaaduva…
Hennu Andre Hingene
Vayasig Barthind-hangene
Aakashakke Eni Haakodh
Sahaja Thaane…
Preethi Andre Hingene
Eradu Jeeva Ondene
Bhoomi Thugo Innu Munde
Naanu Neene…
Nanage Idenaaitho Kaane
Manase Kaledhogidhe
Horage Nannolagella Neene
Ninadhe Japavaagidhe…

Also, Read about movie download websites:

Heegethake Song Lyrics – Saheba movie

Heegethake Song From Saheba movie. Music by V Harikrishna and Directed by Bharath. This Song is Sung by Arman Malik and Lyricist is Jayant Kaikini.

 • Song:Heegethake
 • Movie: Saheba
 • Artist Name: Manoranjan Ravichandran, Shanvi Srivastava
 • Singer: Arman Malik
 • Music Director: V. Harikrishna
 • Lyricist: Jayant Kaikini

Heegethake Song Lyrics In Kannda

ಹೆಗೆಟೇಕ್ ನೀ ಸೆಲೀವ್ ವಿಪರೀತಾ
ಹೆಯಾಗದಾರೆ ಈ ಹೃದ್ರಾಯ ಉಲೀಡೆಯೇಟಾ …
ಪರಿಚಯ ಮೆಲೇಜ್ ಪರಿಮಿತವಾಗಿ
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಭಾವಾಡಾ ಸುರಿಮಾಲೆಯಾಗಿ
ಬಾದಾಬಾದ್ಸುವ್ ನಾನು, ನಿನ್ನೆನ್ನೆ …
ಮಾನಶಿಧು ಹೂವ್ವಿನ ಮಂಟಪವಗಿ
ಗಮಾನವ ಕೊಡದಿರ್ ಸಂಕಟವಗಿ
ಸರಪಡಿಸುವ್ ನಾನು, ನಿನ್ನನ್ನೆ …

ಪ್ರೆಥಿಗಿಂತಾ ಇಲ್ಲಾ ಬೆರೆ ದೇವರೆ, ಇಲ್
ಪ್ರೀತಿಗಿಂಟ ಇಲ್ ಬೆರೆ ದೇವರೇ.

ಹನೆಯಾಲಿ ಬರೇಲ್ ಉಸಿರಿನ ರೆಖೆ
ಹೃಹಾಯೇವ್ ತೇರಿಡಿಡ್ ಒಲಾವಿನಾ ಇಲಾಖೆ
ನಾಯನಗಲು ದೀಪಾವಗುತ
ಬೆರಾಲುಗಲೆ ಮಾತಾನದುಥ
ಬೇಯಕೆ ಐಡೆ ರೂಪಾ ತಾಲುತ
ಬಗೆಹರಿಸು ನೀ …

ಚಾಲಿಸುವ್ ಕನಸಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಂಡೇ
ತುಟಿಯಾಲಿ ಉಲಿಧಿ ಬಿನ್ನಾಹಾಂಟೆ
ಅಪಹರಿಸುವ್ ನಾನು, ನಿನ್ನೆನ್ನೆ …

ಬೀಡಿಯಾಳಿ ನಿಂಟು ಕೊಂಡು
ಪ್ರೀತಿಯಾಂಡ ಹಾದುವಾಗಾ
ಬರಾಳಿ ಬರಾಳಿ ನಿನ್ನಾ ಮೆರಾವನಿಗೆ …

ಹೋಸಾ ಹೋಸಾ ನೇಪಾಗಾಲಾ, ಕಲಿಯುವ್ ನಾನು
ತರಿಸಲೆ ಚಂದ್ರನಾ, ಬೆಲಾಕಿನಾ ಕಾಮಾಲು
ಇರುಲುಗಾ ದೀರ್ಘವಾಜಿಸಿ
ವಿರಾಹವನ ತೇವರಾವಾಜಿಸಿ
ಬವನೇಯನು ಮೂಕಾವಾಜಿಸಿ
ಉಪಕರೀಸು ನೀ …

ನೆನಾಪಿನಾ ಕನಜಾದಾ ಕಧೋರಿಯೆರಾಂಟೆ
ನೆನ್ಯುವಾ ಮುನ್ನೆವ್ ಬಾಲಿರುವಾಂಟೆ
ಅವಾಸಾಸಿವ್ವ್ ನಾನು, ನಿನ್ನನ್ನೆ, ನಿನ್ನೆನ್ನೆ …

ಹೆಗೆಟೇಕ್ ನೀ ಸೆಲೀವ್ ವಿಪರೀತಾ
ಹೆಯಾಗದಾರೆ ಈ ಹೃದ್ರಾಯ ಉಲೀಡೆಯೇಟಾ …

Heegethake Song Lyrics In English

Heegetake Nee Seleyuve Vipareeta
Heegaadare Ee Hrudayavu Ulideeta…
Parichaya Mellage Parimalavaagi
Sihi Sihi Bhaavada Surimaleyaagi
Badabadisuve Naanu, Ninnanne…
Manasidhu Hoovvina Mantapavaagi
Gamanava Kodadhire Sankatavaagi
Saripadisuve Naanu, Ninnanne…

Preethiginta Illa Bere Devare, Illi
Preethiginta Illa Bere Devare.

Haneyali Bareyale Usirina Rekhe
Hruhayave Teredide Olavina Ilaakhe
Nayanagalu Deepavaagutha
Beralugale Maatanaadutha
Bayake Idhe Roopa Taaluta
Bageharisu Nee…

Chalisuve Kanasina Sangrahadante
Thutiyali Ulidiha Binnahadante
Apaharisuve Naanu, Ninnanne…

Beediyalli Nintu Kondu
Preethiyinda Haaduvaaga
Barali Barali Ninna Meravanige…

Hosa Hosa Nepagala, Kaliyuve Naanu
Tarisale Chandrana, Belakina Kamaalu
Irulugala Dheerghavaagisi
Virahavanu Teevravaagisi
Bavaneyanu Mookavaagisi
Upakarisu Nee…

Nenapina Kanajada Kadhateredante
Neneyuva Munnave Baliyiruvante
Avasarisuve Naanu, Ninnanne, Ninnanne…

Heegetake Nee Seleyuve Vipareeta
Heegaadare Ee Hrudayavu Ulideeta…

Also, know where to watch:

Sanje Hothu Song Lyrics – Tarak Movie

Sanje Hothu Song From Tarak Kannada Movie. This Song is Sung by Indu  Nagaraj, Vijaya Prakash and Music Composed by Arjun Janya. The lyricist is Hari Santhosh and Movie Directed by Prakash.

 • Song:Sanje Hothu
 • Movie:Tarak
 • Artist Name:Darshan, Sruthi Hariharan,Shanvi Srivastava
 • Singer:Indu Nagraj, Vijaya Prakash
 • Music Director: Arjun Janya
 • Lyricist: Hari Santhosh

Sanje Hothu Song Lyrics In Kannda

ಸಾನ್ಜೆ ಹೋತು ನಿನ್ನಾ
ಸಾಯನೆ ನೋಡ್ತಾ ಐಡ್ರೆ
ಎರಾ ಬಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ
ಕಾಲರ್ ಯೆತ್ಕಾಂಡ್ ನೀನು
ಕೂಲ್-ಆಗ್ ಹೋಯ್ತಾ ಐಡ್ರೆ
ನಾಂಡೇ ಡ್ರೂಷಿ ಥಾಗಯೆಡೆಡೆ

ಸ್ವಾರಾ ರಾಗಾ ಸೊದರಾ
ರಸಾಯುತಾ ಅಯಾಯಾಯಾ
ಸ್ವಾರಾ ರಾಗಾ ಆಯಾ

ಎಥೆ ಮೆಲ್ ಮಾವನ್ ಮೆಲೆ
ಅಮ್ಮನ್ ಮೇಲ್ ಅಪಾನ್ ಮೆಲ್
ಯೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲ್ ಆನೇ ಚಿನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ವಾಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಜಮ್ಕಿ ಮೇಲ್
ಡಯಾಬಿನ್ ಮೆಲ್ ಜಿಜ್ಜೆ ಮೆಲ್
ಯಾರಾ ಮೇಲ್ ಏಸ್ ಇಲ್ಲಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

ಚಂದಲ್ಲಿ ಚಿಂಕುರ್ಲಿ
ನಾನಾ ಮುಡ್ಡು ಆನೇ ಪಟಕಿ
ಹಿತ್ಲಾಲ್ಲಿ ಕತಿನಿ
ಹೋಗು ಒನ್ಡು ಮುತು ಬಿಸಕಿ
ಬಿಡೇಡ್ ಸೆಲಿಯೊ ಗೆಲೆಯಾ

ಸಾನ್ಜೆ ಹೋತು ನಿನ್ನಾ
ಸಾಯನೆ ನೋಡ್ತಾ ಐಡ್ರೆ
ಎರಾ ಬಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ

ಸ್ವಾರಾ ರಾಗಾ ಸೊದರಾ
ರಸಾಯುತಾ ಅಯಾಯಾಯಾ
ಸ್ವಾರಾ ರಾಗಾ ಆಯಾ

ಮದರಂಗಿ ನೀನೆ
ಮನದಾಲ ನಿನೆ
ನನ್ನಲೋ ರಾಣಿ ನೀನೆ
ಮುಂಜನೇ ಇಂಡಿ
ಮುಸ್ಸಾಂಜೆ ವೇರ್ಗು
ನಿಂದೆನೆ ಧ್ಯಾನ
ನೀನಾಂಡ್ರೆ ಪ್ರ್ಯಾನಾ

ನಿನೂ ಆಂಡ್ರೆ ಇಸ್ತಾ ನಂಗೆ
ನಿನ್ನಾ ಕಂಡೆ ಜೀವಾ ನಾಂಗೇ
ಹರ್ಕೆ ನದ್ರು ಕತ್ಕೋಥಿಣಿ
ನಿನ್ನಾ ಹೆಂಗೊ ಪಾಡ್ಕೋಥಿಣಿ

ಸಾನ್ಜೆ ಹೋತು ನಿನ್ನಾ
ಸಾಯನೆ ನೋಡ್ತಾ ಐಡ್ರೆ
ಎರಾ ಬಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ

ಸ್ವಾರಾ ರಾಗಾ ಸೊದರಾ
ರಸಾಯುತಾ ಆಯಾ
ಸ್ವಾರಾ ರಾಗಾ ಆಯಾ

Sanje Hothu Song Lyrics In English

Sanje hothu ninna
Syaane nodtha idre
Erra birri love aythade
Collar yethkond neenu
Cool-ag hoytha idre
Nande drushti thagoythade

Swara raaga sodara
Rasayutha aaaaaa
Swara raaga aaaa

Athe mele mavan mele
Amman mele appan mele
Yellar mele ane chinna I love you
Vaale mele jumki mele
Daabin mele gejje mele
Yara mele aase illa I want you

Chandulli chinkurli
Nanna muddu ane pataki
Hithlalli kaythini
Hogu ondu muthu bisaki
Bidade seleyo geleya
Aaaaaa

Sanje hothu ninna
Syaane nodtha idre
Erra birri love aythade

Swara raaga sodara
Rasayutha aaaaaa
Swara raaga aaaa

Madarangi neene
Manadaala neene
Nannalo raani neene
Munjane inda
Mussanje varegu
Nindene dhyaana
Neenandre praana

Ninu andre ishta nange
Ninna kandre jeeva nange
Harke naadru katkothini
Ninna hengo padkothini

Sanje hothu ninna
Syaane nodtha idre
Erra birri love aythade

Swara raaga sodara
Rasayutha aaaa
Swara raaga aaaa

Also, Read about movie download websites:

 

Yaarivanu Kannadadhavnu Song Lyrics – Raajakumara Movie

Yaarivanu Kannadadhavnu Song From Raajakumara Movie. This Song is sung by Devi Sri Prasad. Music by V Harikrishna. Song Lyrics and Movie Directed by Santosh Ananddram.

 • Singer: Devi Sri Prasad
 • Music: V Harikrishna
 • Lyricist: Santosh Ananddram
 • Director: Santosh Ananddram
 • Movie: Raajakumara

Yaarivanu Kannadadhavnu Song Lyrics In Kannada

 

ಯಾರಿವನು ಕಣ್ಣಾದಧವ್ನು,
ಯರಿವನು ನಮ್ಮಾರನುವು,
ಯಾರಿವನು ನಾಮಮಾನ ಮಗಾನು,
ಬ್ಯಾಂಡೆ ಹುಸಾನಾನು.
ಯಾರಿವನು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್-ನು,
ಯಾರಿವನು ಗನ್-ನು,
ಯಾರಿವನು ಖನೂರ್ ರತ್ನ-ಮು,
ಅನ್ನಾವರ ಅಭಿಮಾನಿ-ನು.
ಆತ್ಮವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ,
ಹಾರ್ಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ,
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್,
ಅವರು ತಂಪಾದ,
ಥಂಬಾ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್,
ಒಂದು ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್,
ಬೇಲೆ ಕಟಲಗಡ ಬೆಟ್ಟಾಡಾ ಹೂವು.
ಅವರು ಶ್ರೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ,
ರಾಜರಾ ರಾಜ ಗೌರವ.
ಯಾರಿವನು ಕಣ್ಣಾದಧವ್ನು,
ಯರಿವನು ನಮ್ಮಾರನುವು,
ಯಾರಿವನು ನಾಮಮಾನ ಮಗಾನು,
ಬ್ಯಾಂಡೆ ಹುಸಾನಾನು.
ಥುಂಬಾ ಭೂಮಿಗೆ,
ಪ್ರೆಥಸೋರ್ ಸ್ವಾತ್,
ಜನನ-ಯು ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾವರ್,
ಸರಳ ನಿಮ್ಮ ಮೃದು,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹೃದಯ,
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್,
ಅಭಿಮಾನ ನಾನ್ನ ಮಾರ್ಗ,
ಅಭಿಮನಿಗೆ ವಂದನೆ-ಯು.
ಯಾರೆ ಇರಾಲಿ ಯಾರೆ ಬರಾಲಿ,
ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲಾ,
ಜೆಲ್ವೆ ಬರಾಳಿ ಸೋಲ್ ಬರಾಲಿ,
ಆಹ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ,
ಬೆಲೆ ಕಟಲಗಡ …

Also, Read about :

Yaarivanu Kannadadhavnu Song Lyrics IN English

Yaarivanu kannadadhavnu,
Yaarivanu nammooravanu,
Yaarivanu nammane maganu,
Bandre thoofanu.
Yaarivanu gentleman-nu,
Yaarivanu loaded gun-nu,
Yaarivanu khonooru gem-mu,
Annavra fan-nu.
The soul is purest,
The heart is Everest,
Twinkle twinkle little star,
He is the coolest,
Thumba dearest,
One and only power star,
Bele kattalaagada betta da hoovu.
He is Mr perfect,
Rajara raja respect.
Yaarivanu kannadadhavnu,
Yaarivanu nammooravanu,
Yaarivanu nammane maganu,
Bandre thoofanu.
Thumba down to earth-u,
Preethsore swat,
Staaru by birth-u,
Simple uu ee Muthu,
Appu sweet uu heart,
Fans ee heart uu beat-u,
Abhimana ninna route-u,
Abhimanige salute-u.
Yaare irali yaare barali,
Ninna range ige yaarilla,
Geluve barali soale barali,
Aa smile ali change eeh illa,
Bele kattalaagada…

Also, Read about :

Hinde Hinde Hogu Song lyrics – Ayogya Kannada Movie

Hinde Hinde Hogu lyrics from Ayogya. Hinde Hinde Hogu song lyrics are written by Chethan Kumar, the music is composed by Arjun Janya and the song is sung by Sanjith Hegde. Hinde Hinde Hogu song is released by the record label Anand Audio which is picturized on Sathish Ninasam, Rachitha Ram.

 • Film: Ayogya
 • Music: Arjun Janya
 • Lyricist: Chethan Kumar
 • Starcast: Satish Ninasam, Rachita Ram
 • Director: S.Maheshkumar
 • Producer: T.R.Chandrashkekar
 • Banner: Crystal Paark Cinimas

Hinde Hinde Hogu Song lyrics In Kannada

ಹಿಂದೇ ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಮುಂಡೆ ಮೂಂಡೆ ಹೋಗು
ಹಿಂದೂ ಬಿಡ್ಡು ಮುಂಗು ಹಾಗು
ಆಡಾ ಬಿಡ್ರು ಟ್ಯಾಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ
ಐವಲೆ ನಿನ್ನಾ ಕಿನ್ನರಿ

ಎಡಿಯಾಲಿ ಐವಾಲಾ ಹವಾಲಿ
ಜಸ್ಟಿ ಆಗ್ಡೆಡ್
ನಿನ್ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡುಕಲಾರೆ
ಮನಾಸು ಹಡೆಡ್

ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿನಾನಾ ಪ್ರಣ ಕನೆ

ಡು ನಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಯಾಕ್ ಟಿಂಟ್ಯಾ
ಹಾಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ಕಾಪಿ ಸೇಪ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ್
ಮಾತನಾದೆ?
ವಾರೆಗಾನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಲ್ಪಾ
ನಾನಾ ನೋಡ್

ಸೈನಿಮೇಜ್ ಹೋಗೋನಾ ಬೈಕು ಹಿಟ್ಟೆ
ಅಯೋ ರಾಮ ಬಾಯ್ಗಾಂಡು ಲಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟೆ

ಕನಸಲ್ಲು ಮದ್ದಿನಿ ನಿತು
ಮಿಸ್-ಇಲ್ಡಾಂಗ್ ಕೊಡಿನಿ ಟ್ರೀಟ್-ಯು
ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬರಬಾರ್ದು? ಅನುಮಾನ-ಯು
ನಿನಾಗಗಿ ಹೈಡಿಟಿನಿ ಸೌಟು

ನಂದಿನಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದಿನಿ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ-ಯು ಕೇನ್

ಥು ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಟಲ್ ಕೊಡ್ಯ ಹೊಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

ನಿನು ಯೇಕೆ ಐಟಾ ಅಡೆ ಇಟುಸು ಸೈನ್
ನಿನ್ನಾ ಹೆಸ್ರು ಎಕ್ಸೆ ಹಕಿ ಕೊಲ್ಲಲೀನ್
ಹೆಂಗಸರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಅಗುಟೈಟ್ ನಾಂಗ್ ಕ್ರಷ್ ಯು

ನಿಯ್ಯತಗ್ ಮದ್ನಿ ಲಾವ್ವು
ಕಾನ್ ಹಾಡ್ಡು ಮ್ಯಾಡಿನ್ ಪ್ರೂವು
ನನಗೈಕೆ ಕಾಡಿಯಾ ಹೊಸ
ನನ್ನೆನ್ ಮದಲ್ಲ ದವ್ವು

ಓ ನಾಂಡಿಣಿ ಓ ನಂದಿನಿ
ನಿ ನಾನಾ ವಿಪೂ ಕೇನ್

ಥು ಅಯೋಗ್ಯ ಹಗ್ಲಾ

ಹಿಂದು ಹಿಂದು ಹಿಂಡೆ ಹೋಗು
ಮಕುಗುಡುರು ಹಿಂದು ಹೋಗು
ಕನು ಹೋಡ್ಡು ಲೈನು ಹಕು
ಸಿಕಟ್ಟಲೇಲ್ ಸುಂದರಿ

Hinde Hinde Hogu Song lyrics In English

Hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

munde munde munde hogu
hind biddu munde hogu
adda bidru tappe illa
ivale ninna kinnari

edeyali ivala havali
jasti agide
ninna bittu badukalarenu
manasu hadide

o nandini o nandini
ni nanna prana kane

thu nan prana yak tintya
hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

kaphi sape kaṭṭi koduve
matanade
vareganninalli svalpa
nanna node

sinimage hogona baiku hatte
ayyo rama bayigondu laddu bitte

kanasallu madtini niṭu
miss-ildang kodtini treat-u
pritili barabardu doubt-u
ninagagi hiditini sautu

o nandini dear nandini
nee nanna life-u kane

thu yak kvaṭle kodtya hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

ninu yake ista ade istu syane
ninna hesru acce haki kollalene
henge ninge maduvudu impress-u
matte matte agutaite nange crush-u

niyyattag madtini lavvu
kan hoddu madtin pruvu
nanagyake kodtiya novu
nannane madalla davvu

o nandini o nandini
ni nanna vaiphu kane

thu ayogya hogla

hinde hinde hinde hogu
makkugudru hinde hogu
kannu hoddu lainu haku
sikkuttale sundari

Also, know where to watch:

Belageddu Songs lyrics – Kirik Party Movie

Belageddu lyrics from Kannada film Kirik Party. The music for the song Belageddu is given by Ajaneesh Lokanath and the lyrics are penned by Dhananjay Ranjan which is sung by Vijaya Prakash. The actor and actress of Belageddu music video are Rakshit Shetty, Rashmika Mandanna, Samyuktha Hegde, Pramod Shetty, the HD video song is released on YouTube by music company Paramvah Music in the year 2016. Below is the lyrics for the song Belageddu from sandalwood movie Kirik Party..`

 • Directed by Rishab Shetty Written by: Rakshit Shetty & The Seven odds
 • Produced by: G.S Gupta , Rakshit Shetty
 • Music and Background Score: B Ajaneesh Lokanath
 • Director of Photography: Karm Chawla

Belageddu Songs lyrics In Kannada

ಬೆಲೆಗೆಡು ಯಾರಾ ಮುಖವಾ ನಾನು ನೋದಿಧೇ ..
ಅಂಡಾನೊ ಆದುರುತಾನೊ ಮುಂಡೆ ಕುನ್ತಿಡೆ
ನಿನ್ನೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಯು
ಇಂದು ಬನ್ನಾ ವಾಗೈಡ್
ನಿನ್ನಾ ಮೆಲೆ ಕವನ ಬರೇಯೋ ಗವನಾ
ಈಗಾ ಥಾನೆ ಮೂಡೈಡ್

ಕನಸಾಲಿ ಅರಾರರೆ ..
ಬಾಲಿ ಬಂಡು ಅಲೆಲೀಲೆ ..
ಮುಡ್ಡದಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೊ ..
ಕಚುಗುಲಿ ತಾಳಲಾರೆ ..
ಇನ್ನೋಮ್
ಕನಸಾಲಿ ಅರಾರರೆ ..
ಬಾಲಿ ಬಂಡು ಅಲೆಲೀಲೆ ..
ಮುಡ್ಡದಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೊ ..
ಕಚುಗುಲಿ ತಾಳಲಾರೆ ..

ಪ್ರೀತಿಯಾಲ್ಲಿ ಹೋಸಾ ದಾರಿ ಕಟುವಾ ಖಯಾಯಾಲಿ
ಅದಾಧಿಡ್ಡಿ ಹೊಗೊಡು ಮಾಮುಲಿ
ಸನ್ನಿಯಾಲ್ಲೆ ಹಾಡೊಂಡು ಹಾದುವಾ ವಿಹಾರ
ಕಾಧು ಕೆಲೋ ಪ್ರೀತಿನ್ ಮಜಾನಾ
ಬಿದಾಧಂತಿರೋ ಬೆಸುಜ್
ಸೆರೆ ಸಿಕಿರೋ ಸ್ಯಾಲಿಜ್
ನಿನ್ನ ಸೂತಾ ಸುಲಿಯೊ ಆಸಿಗೀಗಾ ಆಯಾಸ್ ಹೆಚಿ ಹೊಗಿಡೆ
ನಿನ್ನ ಜೊಥ್ ಕಲೇಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷನವು ಕಲ್ಪನೆಗು ಮೀರೈಡ್

ಕನಸಾಲಿ ಅರಾರರೆ ..
ಬಾಲಿ ಬಂಡು ಅಲೆಲೀಲೆ ..
ಮುಡ್ಡದಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೊ ..
ಕಚುಗುಲಿ ತಾಳಲಾರೆ ..
ಹಾಯ್ ಸಾನ್ವಿ, ಎನ್ ಇಶ್ಟೋಟಿಥಿಜೆ? ಅರಾರರೆ ..
ಓ ನಿಡೆ ಬಾರ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಲೆಲೀಲೆ ..
ನಂಗು ಬಾರ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೊ ..
ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರಿ ತಾಳಲಾರೆ ..

ಬೆಲೆಗೆಡು ಯಾರಾ ಮುಖವಾ ನಾನು ನೋದಿಧೇ ..
ಅಂಡಾನೊ ಆದುರುತಾನೊ ಮುಂಡೆ ಕುನ್ತಿಡೆ
ನಿನ್ನೆ ಕಂಡ ಕನಸು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಯು
ಇಂದು ಬನ್ನಾ ವಾಗೈಡ್
ನಿನ್ನಾ ಮೆಲೆ ಕವನ ಬರೇಯೋ ಗವನಾ
ಈಗಾ ಥಾನೆ ಮೂಡೈಡ್

ಕನಸಾಲಿ ಅರಾರರೆ ..
ಬಾಲಿ ಬಂಡು ಅಲೆಲೀಲೆ ..
ಮುಡ್ಡದಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೊ ..
ಕಚುಗುಲಿ ತಾಳಲಾರೆ ..
ಇನ್ನೋಮ್
ಕನಸಾಲಿ ಅರಾರರೆ ..
ಬಾಲಿ ಬಂಡು ಅಲೆಲೀಲೆ ..
ಮುಡ್ಡದಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯೊ ..
ಕಚುಗುಲಿ ತಾಳಲಾರೆ ..

Balageddu Songs lyrics In Engilsh

Belageddu Yaara Mukhava Naanu Nodidhe..
Andaano Adhrushtaano Munde Kunthide
Ninne Kanda Kanasu Black And White-u
Indu Banna Vaagide
Ninna Mele Kavana Bareyo Gavana
Eega Thaane Moodide

Kanasalli Arararare..
Bali Bandu Alelelele..
Muddaadi Ayyayyayyo..
Kacchaguli Thaalalaare..
Innomme
Kanasalli Arararare..
Bali Bandu Alelelele..
Muddaadi Ayyayyayyo..
Kacchaguli Thaalalaare..

Preethiyalli Hosa Daari Kattuva Khayaali
Addadhiddi Hogodu Maamooli
Sanneyalle Haadondu Haaduva Vidhaana
Kaadhu Kelo Preethine Majaana
Bidadhanthiro Besuge
Sere Sikkiro Salige
Ninna Suttha Suliyo Aasigeega Aayass Hecchi Hogide
Ninna Jothe Kaleyo Ella Kshanavu Kalpanegu Meeride

Kanasalli Arararare..
Bali Bandu Alelelele..
Muddaadi Ayyayyayyo..
Kacchaguli Thaalalaare..
Hi Saanvi, En Ishtotthige? Arararare..
O Nidde Barthilva? Alelelele..
Nangu Barthilla Ayyayyayyo..
Hotte Huri Thaalalaare..

Belageddu Yaara Mukhava Naanu Nodidhe..
Andaano Adhrushtaano Munde Kunthide
Ninne Kanda Kanasu Black And White-u
Indu Banna Vaagide
Ninna Mele Kavana Bareyo Gavana
Eega Thaane Moodide

Kanasalli Arararare..
Bali Bandu Alelelele..
Muddaadi Ayyayyayyo..
Kacchaguli Thaalalaare..
Innomme
Kanasalli Arararare..
Bali Bandu Alelelele..
Muddaadi Ayyayyayyo..
Kacchaguli Thaalalaare..

Also, Read about Telugu Movies:


			
			

Last Bench Song Lyrics – Kirik Party Movie

Last Bench Song Lyrics in Kannada

ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟೀ ನಮ್ಮದು
ನಮ್ಧೆ ಹಾವಳಿ ಯಾರ್ನೆನ್ ಕೇಳೋದು
ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ
ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯಿರೋ ಇವರ ಎಂಟ್ರೀಗೆ…

ಡಾಂಗು ಟಕ ಟಕ ಟಕ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗು
ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟಲಿ
ಭಾಷಣ ರೆಡೀ ಇದೆ ಬಾಯ ತುದಿಯಲಿ…
ರೆಂಟಿಗ್ ತಂದ ಶಾಮಿಯಾನ
ಒಳಗೆ ಕೂತು ಧೂಮಪಾನ
ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಾತು, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವರದಾನ..

ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ
ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೊರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರು ನಾಲಿಗೆ
ಹಾಕಿ ಜೈಕಾರ ನಮ್ಧೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ,
ನಿಮ್ದೆನೆ ಅಧಿಕಾರ…

ಹೇ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಎರಡು ಲೂಸ್
ಹೊರಡೋಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ…
ಹೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ರಾಂಕು ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ಇಂಕು ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸು ನಂದೆನೆ ಬೇಗ ಕಟ್-ಔಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ…
ಆಲ್ ಆಫ್ ಯೂ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವನ್ಸ್ ಅಗೈನ್

ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟೀ ನಮ್ಮದು
ನಮ್ದೆ ಹಾವಳಿ ಯಾರ್ನ್ನೇನ್ ಕೇಳೋದು
ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ
ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಯಿರೋ ಇವರ ಎಂಟ್ರೈಗೆ…
ಊರಿಡೀ, ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್‌ರೆಡೀ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೆಲದಿಂದ ನೂರಡಿ

Click here for the details of :